TƯ VẤN DU HỌC DU HỌC ANH HỌC ĐẠI HỌC Ở ANH

HỌC ĐẠI HỌC TẠI ANH QUỐC

london

Đại học: Nền giáo dục Anh có thế mạnh ở nhiều ngành khác nhau đặc biệt là các ngành thuộc nhóm: Khoa học kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội, nghệ thuật và sáng tạo…Các du học sinh VN chọn học các ngành lien quan đến kinh tế tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, thiết kế, công nghệ thông tin…