TƯ VẤN DU HỌC DU HỌC CANADA HỌC TRUNG HỌC Ở CANADA

HỌC TRUNG HỌC TẠI CANADA

kids-classroom

Các trường trung học công lập Canada đều trực thuộc các Sở giáo dục địa phương và việc ghi danh vào trường đều phải thông qua sở giáo dục. Khác với Hoa Kỳ, du học sinh quốc tế được quyền học tập và tốt nghiệp tại các trường trung học công lập. Theo quy định, tất cả học sinh quốc tế đều phải có người giám hộ hợp pháp cho đến khi đủ 18 tuổi. Vì vậy, phụ huynh có thể chọn đăng ký dịch vụ giám hộ cho con mình thông qua Sở giáo dục hoặc ủy quyền thân nhân có quốc tịch Canada chăm sóc và giám hộ. Học phí một năm khoảng Ca$ 12,000 tại Vancouver hoặc Ca$ 13,500 tại Toronto.

Worldlink là đại diện của các Sở Giáo dục ở Canada, đó là một ưu thế để tất cả học sinh của Worldlink đều được vào các trường công học.