TƯ VẤN DU HỌC DU HỌC NEW ZEALAND HỌC TRUNG HỌC Ở NEW ZEALAND

HỌC TRUNG HỌC TẠI NEW ZEALAND

bigstock-Group

Trung học: New Zealand có hơn 400 trường trung học (thường dưới các tên High school, Grammar school và College) đào tạo từ lớp 9 – 13 (từ 13 – 18 tuổi)
+ Nhiều học sinh quốc tế đăng ký ghi danh vào học các lớp cuối Trung học, từ lớp 11 đến lớp 13 (tuổi 15-18) để chuẩn bị vào các trường đại học tại New Zealand hoặc các quốc gia nói tiếng Anh khác.
+ Bằng tốt nghiệp trung học NCEA là bằng cấp chính thức và phổ biến nhất tại New Zealand thay thế cho các bằng cấp trước đây như Chứng chỉ Trung học (sau khi hoàn tất lớp 11), chứng chỉ cấp độ 6 (sau khi hoàn tất lớp 12) hoặc chứng chỉ trung học cuối cấp (sau khi hoàn tất lớp 13).